2016/10/21

Төрийн бус байгууллагын тайланг компанийн тайлантай адилаар гаргаж болох уу? Тайлангийн маягт нь адил уу.

Асуулт:

Сайн байна уу.Төрийн бус байгууллагын тайланг компанийн тайлантай адилаар гаргаж болох уу? Тайлангийн маягт нь адил уу.

Хариулт:

Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайланг аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлантай адилаар гаргаж болно. Орлогын тайлан дээр нь татварын өмнөх ашгаас татвар тооцож хасахгүй. Суутганы тайлан гаргаж өгнө, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан гаргахгүй.

Сэтгэгдэлүүд

Comments are closed.

Scroll To Top