2016/02/12

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлийн зардал гэж юу байдаг бэ? Жишээлбэл юуг энэ дансанд бүртгэх бэ? Ресторандаа авсан халбага сэрээ өлгүүр уртасгагч гэх мэт жижиг зүйлсийг яаж бүртгэх бэ?

Асуулт

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлийн зардал гэж юу байдаг бэ? Жишээлбэл юуг энэ дансанд бүртгэх бэ? Ресторандаа авсан халбага сэрээ өлгүүр уртасгагч гэх мэт жижиг зүйлсийг яаж бүртгэх бэ?

Хариулт

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлд тухайн компаний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагддаг эд зүйл орно. Хангамжын материал түргэн элэгдэх хөрөнгө 2 ижил шинж чанартай. Тиймээс хангамжийн  материал гэсэн дансанд бүртгэх ёстой. Тухайн материал нь элэгдэж  хэрэглэгдэж дууссан тохиолдолд тухайн материалыг зардалд шингээж бүртгэдэг.

Сэтгэгдэлүүд

Comments are closed.

Scroll To Top