2016/02/09

Анх удаа Х тайлан гаргах гэж байгаа юмаа.Яаж Х тайлан нөхөх бэ.

хариулт:

Та энэ улиралд Х тайлан буюу үйл ажиллагаа явуулаагүй тайлан өгөх гэж байгаа бол өмнөх тайлангийн мэдээллийг яг хэвээр нь хуулах хэрэгтэй.

жишээ нь

та 2011 оны 4-р улиралд Х тайлан гаргах гэж байгаа бол 3-р улирлын мэдээг тэр чигээр нь хуулна.Өөрөөр хэлбэл балансын дүн нь 3-р улирлынхтай ижил байна гэсэн үг юм.

Улирлаар гардаг тайлан/Санхүүгийн тайлан баланс ААНОАТ ХХОАТ/-ууд өмнөх улирлаа хуулж бичнэ.Сараар гардаг тайлангууд хоосон байх ёстой.

Сэтгэгдэлүүд

Comments are closed.

Scroll To Top