2016/10/26

Татварын улсын байцаагчийн акт хэзээ хүчин төгөлдөр болох вэ?

Татварын ерөнхий хуулийн 34.2-т заасны дагуу татварын улсын байцаагчийн акт, дүгнэлтэд хяналт шалгалт хийсэн татварын улсын байцаагч, татвар төлөгч нар гарын үсэг зурж, татварын албаны хяналт шалгалт хариуцсан хэлтэс, тасгийн дарга хянан баталгаажуулж гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох ёстой.

Сэтгэгдэлүүд

Comments are closed.

Scroll To Top